Mülkiyeti Meram Belediyesi´ne ait Yenice Mahallesi´ndeki konutlar, “Açık Teklif Usulü” ile satışa çıkarılıyor. Yüzde 25´i peşin, kalanı ise 24 ay eşit taksitle ödeme imkanı sunulan dairelerin fiyatları 90 bin ila 210 bin TL arasında değişiyor.

Meram Belediyesi tarafından Konevi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 38 adet gayrimenkul, 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak ihale ile satışa çıkarıldı. “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale belediye Encümen Salonu’nda yapılacak.

24 AY TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

İhale kapsamında 2+1’lik(100 metrekarelik) 6 adet, 3+1’lik 13 adet(150 metrekare) ve 4+1’lik ise 19 adet daire (200 metrekare) satılacak. Dairelerin geçici teminatları 2 bin 700 ila 6 bin 300, muhammen bedelleri ise 90 bin ila 210 bin TL arasında değişiyor. Dairelerin satışı; yüzde 25’i peşin ve kalan kısmı da 24 ay eşit taksit ödeme seçeneğiyle yapılacak.

İhaleyle ilgili şartname ve ekler, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kamulaştırma Bürosu’nda bedelsiz olarak görülebilir. Geçici teminatın ihale gününden 1 gün önce mesai bitimine kadar, encümence pazarlığa bırakılan gayrimenkuller için ise ihale günü saat 12.30’a kadar yatırılması gerekiyor.

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, ekli listede tapu kaydı, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmazların, 2886 sayılı ihale kanunu ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif usulüyle” satışı yapılacaktır.

            Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası – Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Kamulaştırma Bürosunda bedelsiz görülebilir.

            İhale 14/05/2014 Çarşamba günü saat 15.00’de Meram Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

            Satışı yapılacak taşınmazların tahmini ve geçici teminat bedeli ekli listede belirtilmiştir.

            Geçici teminatın ihale gününden 1 gün önce mesai bitimine kadar, encümence pazarlığa bırakılan gayrimenkuller için ihale günü saat 12.30’a kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir.

            İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :

  1.    T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
  2. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
  3. İkamet Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
  4. Geçici teminatı yatırmış olmak,
  5. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri
  7. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri

İLAN OLUNUR.   

 

MERAM BELEDİYESİ 14.05.2014 TARİHLİ SATIŞ İLAN LİSTESİ

NO MAH. ADA

PARSEL

O. S. BLOK ADI BAĞ. BÖL. CP KAT GEÇ. TEM. MUH. BED. TAKSİT KDV
1 YENİCE 37509/5 2+1 MERAM1 7 1 GBK Z 2.700,00 TL 90.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
2 YENİCE 37509/5 2+1 MERAM1 7 2 BKD Z 2.700,00 TL 90.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
3 YENİCE 37509/5 2+1 MERAM1 7 3 KDG Z 2.760,00 TL 92.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
4 YENİCE 37509/5 2+1 MERAM1 8 4 DGB Z 2.790,00 TL 93.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
5 YENİCE 37509/5 2+1 MERAM1 10 2 BKD Z 2.700,00 TL 90.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
6 YENİCE 37509/5 2+1 MERAM1 10 3 KDG Z 2.760,00 TL 92.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
7 YENİCE 37509/5 3+1 MERAM2 1 56 GD 13 4.590,00 TL 153.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
8 YENİCE 37509/5 3+1 MERAM2 1 57 GB 14 4.440,00 TL 148.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
9 YENİCE 37509/5 3+1 MERAM2 1 58 KB 14 4.350,00 TL 145.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
10 YENİCE 37509/5 3+1 MERAM2 1 59 KD 14 4.350,00 TL 145.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
11 YENİCE 37509/5 3+1 MERAM2 1 60 GD 14 4.440,00 TL 148.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
12 YENİCE 37509/5 3+1 MERAM2 2 5 DGB 1 4.590,00 TL 153.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
13 YENİCE 37509/5 3+1 MERAM2 3 21 GBK 5 4.500,00 TL 150.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
14 YENİCE 37510/4 3+1 MERAM2 4 9 BKD 2 4.500,00 TL 150.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
15 YENİCE 37510/4 3+1 MERAM2 4 14 KDG 3 4.560,00 TL 152.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
16 YENİCE 37510/4 3+1 MERAM2 4 53 BKD 13 4.500,00 TL 150.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
17 YENİCE 37510/4 3+1 MERAM2 7 54 GBK 13 4.500,00 TL 150.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
18 YENİCE 37510/4 3+1 MERAM2 7 55 BKD 13 4.500,00 TL 150.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
19 YENİCE 37510/4 3+1 MERAM2 8 33 KDG 8 4.560,00 TL 152.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
20 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 1 18 KDG 4 6.150,00 TL 205.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
21 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 1 27 BGD 6 6.300,00 TL 210.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
22 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 1 28 KDG 6 6.150,00 TL 205.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
23 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 1 29 BKD 7 6.000,00 TL 200.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
24 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 1 30 KDG 7 6.150,00 TL 205.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
25 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 1 31 BGD 7 6.300,00 TL 210.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
26 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 1 32 KBG 7 6.150,00 TL 205.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
27 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 1 33 BKD 8 6.000,00 TL 200.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
28 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 1 34 KDG 8 6.150,00 TL 205.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
29 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 2 7 KB 1 6.060,00 TL 202.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
30 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 2 13 GB 3 6.150,00 TL 205.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
31 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 2 23 KB 5 6.060,00 TL 202.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
32 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 2 24 KD 5 6.000,00 TL 200.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
33 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 2 31 KB 7 6.060,00 TL 202.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
34 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 2 38 GB 9 6.150,00 TL 205.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
35 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 2 44 KD 10 6.000,00 TL 200.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
36 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 2 46 GB 11 6.150,00 TL 205.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
37 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 3 49 GD 12 6.300,00 TL 210.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1
38 YENİCE 37510/4 4+1 MERAM3 3 52 KD 12 6.000,00 TL 200.000,00 TL % 25’i Peşin Kalanı 24 Eşit Taksitle % 1

MAY(Per)’1

meramkonut meramkonut2