Kötümserliğin Kaynağı Bulundu Kötümserliğin Kaynağı Bulundu
Hayvanlarda beynin kaudat çekirdek bölgesinin uyarılmasının karar alma sürecinde kötümserliğe yol açtığı gözlendi

Source: Kötümserliğin Kaynağı Bulundu